''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020

Η Εκκλησία και το Μπαράκι


Ενώ το State Department εναντιώνεται στον TurkStream… η Ρωσία περικυκλώνει με αγωγούς την Ευρώπη, κόντρα στον EastMed

Ενώ το State Department εναντιώνεται στον TurkStream... η Ρωσία περικυκλώνει με αγωγούς την Ευρώπη, κόντρα στον EastMed

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΛΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Πυρηνικό πόλεμο φοβάται η Ρωσία.