''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020

Η ψυχή που αφέθηκε στο θέλημα του Θεού τίποτε δεν φοβάται

 Όποιος νικάει τα πάθη νικάει τη λύπη 

Γιατί ο Ερντογάν ισχυρίζεται ότι λήγει η Συνθήκη της Λωζάνης

Αν δεν έχεις εχθρούς δεν έχεις χαρακτήρα

«This isn’t about Iran… It’s about China»