''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Συγκλονιστική διήγηση για τα Άμφια

11. Κάποτε διαβάστηκαν οι εξορκισμοί σε μία ψυχή, ή οποία

Η Ρωμιοσύνη των Ελλήνων

Προκειμένου να καταστεί εφικτή η ορθή περιγραφή τού όρου «Ρωμηοσύνη», ώστε να διασφαλιστεί πλήρως η εδραίωση και προβολή αυτής στο παρόν και το μέλλον, καθίσταται επιτακτική μια αναδρομή τόσο στους κόλπους τής Ιστορίας, όσο και στους τομείς τού Πολιτισμού, της Τέχνης, της Θεολογίας, της Φιλοσοφίας, της Πολιτικής, κλπ. 
Π. Ι. Ρωμανίδη

Εκεί, στην πενία και στην ένδεια θα ξανάρθει

Τουρκία: Ενταση για το άγαλμα του Αναξαγόρα (ΦΩΤΟ)