''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Τί μορφή έχουν οι ψυχές;

– Γέροντα, πολλοί Άγιοι έχουν δει ψυχές, όταν φεύγουν από το σώμα. Τί μορφή έχουν;

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γράφει ο Φώτης Μιχαήλ 
          Ο φιλόσοφος Αντισθένης έζησε στην Αθήνα από το 445 μέχρι το 360 π.Χ.
Όλοι τότε μιλούσανε για την υποδειγματική του εγκράτεια και την παροιμιώδη περιφρόνηση, που έδειχνε σε κάθε άνεση και κοινωνική συμβατικότητα.

Κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ιστορία

Ένας νεαρός άνδρας 24 χρονών κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο του τρένου φώναξε: 

«Μπαμπά κοίτα, τα δέντρα πηγαίνουν προς τα πίσω!»…

"Ρωμανία". Η νέα πόλη για την οποία ψήφισαν 204 Έλληνες βουλευτές, αλλά δεν χτίστηκε ποτέ!

Έμεινε μονάχα μια ανάμνηση, ο ναός του Αγίου Ευγενίου, που χτίστηκε τότε ως θεμέλιος οίκος της νέας πόλης, κατά το έθος κατασκευής των πόλεων της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας! Πρώτα κατασκεύαζαν την Εκκλησία και μετά τα υπόλοιπα κτίρια...

ΟΙ ΒΟΡΔΩΝΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ!

Βορδωνες1 
Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Με χαρακτηριστική ταραχή οι Τούρκοι παρακολουθούν εδώ και λίγο καιρό την εντυπωσιακή ανάδυση από την θάλασσα της εντεκάτης χαμένης Πριγκηπόννησου...