''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020

Στηρίξτε το παιδί σας που κινδυνεύει να αυτοκτονήσει - ΒΙΝΤΕΟ

Δώστε πίσω τα κλεμμένα: Συγκινητικό «ταξίδι» στο Ελληνικό Νιχώρι του Βοσπόρου

Ξενάγηση στο Νεοχωρι (Νιχωρι) του Βοσπορου Κωνσταντινουπολη - Ξεναγος Κωνσταντινουπολη

Η ισλαμοποίηση της σουηδικής κοινωνίας

Για τον Γέροντα Εφραίμ και τα μοναστήρια, που ίδρυσε στην Αμερική