''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2019

ΝΑ ΣΥΓΧΑΡΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ


Οι απειλούμενοι από την Τουρκία Άραβες θα είχαν συμφέρον να ενισχύσουν τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις;


Συνέντευξη Πούτιν στους FΤ - Ο φιλελευθερισμός έχει ξεπεραστεί, άνοδος του Πατριωτισμού

Για όλους και για όλα μιλάει ο Putin στην συνέντευξη του στους FT

Άγιοι Πέτρος και Παύλος Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι

29 Ιουνίου