''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017

Η νηστεία,οι αγρυπνίες, οι γονυκλισίες,είναι σαν βαριά πλήγματα, που επιφέρει ο άνθρωπος πάνω στη σκληρή καρδιά του

Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου

Περάσαμε μια Τουρκοκρατία, τώρα θα περάσουμε και μια δεύτερη!

 Αλέκα Λεώνη 

Η φύση γιατρεύει. Τι πρέπει να τρώμε για να νικάμε τις ασθένειες!

«Έφυγε» από τη ζωή ο «Φώτης του Βόλου» – Ένας σύγχρονος «διά Χριστόν σαλός»

Τα στοιχήματα σταματούν όταν ο Πούτιν εμφανίζεται στο κέντρο της σκηνής

M.K.Bhadrakumar, Indian Punchline