''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης: «Τα δεινά χρόνια πλησιάζουν… εμείς σαν στρατιώτες του Χριστού μας, οφείλουμε να προετοιμασθούμε…»

Τι πραγματικά συμβαίνει στον Βόρειο Έβρο;

Γερ.Εφραίμ Φιλοθεΐτης: Μπορεί να έσωσες και 100.000 ψυχές και 200.000, εσύ όμως, θα σωθείς;

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Βουλγαρία: Από την 1η Ιανουαρίου θα είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε φυσικό αέριο από το Τουρκικό Ρεύμα