''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2019

Του Αγίου Δημητρίου, της μνήμης και της οδύνης

Έλληνες Δευτέρας και Τρίτης Κατηγορίας


Ιωάννης Κ. Μπουγάς*

"Το 96% του συνόλου των ΜΜΕ του πλανήτη ανήκει σε 6 εβραϊκές εταιρείες..."


Άρθρο από: Pakalert Press

Άγιος Δημήτριος: Πώς έσωσε την Θεσσαλονίκη.

Σχετική εικόνα