''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Η Απόλυτη απάντηση για όσους κατηγορούν την εκκλησία για την ''περιουσία'' της

                                           ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΜΩΣΗΣ

Έρχεται η σειρά μας. Προσοχή στην Κύπρο

του Σάββα Καλεντερίδη

Η Αριστερά είναι το όπιο του λαού

Το 1843 στην εισαγωγή της εργασίας «Κριτική της Εγελιανής Φιλοσοφίας του Δικαίου» γράφει ο Μαρξ:

Ο Ερντογάν καλεί την νεολαία της Τουρκίας σε αλλαγή των συνόρων

Επικίνδυνη Κλιμάκωση Προκλήσεων από Ερντογάν