Στείλτε το σε όλους του «ψεκασμένους» από τηλεοράσεως να δούνε τις εξατμίσεις…!!!
Αλήθεια αυτά με ποιανών τους φόρους χρηματοδοτούνται??