''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

Γέρων Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης: Σοφές συμβουλές προς όλους

Γέρων Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης: Σοφές συμβουλές προς όλους
Το να γνωρίζουμε την πονηρία των ανθρώπων, δηλαδή το κακό που κάνουν οι άλλοι, μικρό ή μεγάλο, μας αλλοιώνει την λογική, μας εξασθενίζει τις δυνάμεις μας, διότι δεν συμμαρτυρεί με τον Θεό.

Τζικούριον-Βυζάντιο

Εικόνα… Ο Μιχαήλ Βούρτζης σπάει τις πύλες της Αντιόχειας με τζικούριον.(10ος αι.) (χειρ.12ος-13ος αι.)
Εικόνα Ο Μιχαήλ Βούρτζης σπάει τις πύλες της Αντιόχειας με τζικούριον.(10ος αι.)
(χειρ.12ος-13ος αι.)

Τί συμβολίζει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο;

Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί στολίζουμε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο μας με αυτόν τον τρόπο; Τι συμβολίζει αυτό και τα στολίδια του και γιατί είναι έτσι;

Τις τελευταίες ώρες συντελείται μία οικονομική κοσμογονία που σαρώνει την παγκόσμια οικονομία.

Η ΚΙΝΑ ΡΙΧΝΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΚΑΝΑΒΑΤΣΟ

Η γυναίκα στην Τουρκία θεωρείται αντικείμενο! Συγκλονιστική μελέτη

Η Τουρκία είναι η χώρα – ντροπή για την ανθρωπότητα.