''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019

Κατά πόσο μπορούν οι δαίμονες να γνωρίζουν τις σκέψεις των ανθρώπων;Αποτέλεσμα εικόνας για δαιμονες και λογισμοι

Οι δαίμονες μας πολεμούν παρακολουθώντας τις αντιδράσεις μας! – Αββά Κασσιανού

Κοιμήθηκα.. Κι όταν ξύπνησα ...

Το παράδοξο των καιρών μας είναι, ότι: Προσθέσαμε χρόνια στη ζωή, αλλά όχι Zωή στα χρόνια…


Το παράδοξο των καιρών μας είναι, ότι:

Πέθανε ο πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου Μοχάμεντ Μόρσι