''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Ο δρόμος για τον ουρανό είναι ανοιχτός…

 Xριστουγεννιάτικες σκέψεις... 

Παύλος Σαββίδης Θεολόγος

Μάχη του Λαχανά. Η φονικότερη σύγκρουση των Βαλκανικών Πολέμων, όπου οι Έλληνες νίκησαν τους Βούλγαρους «δια της λόγχης». Η μαρτυρία ενός γιου

Το μισό του παγκόσμιου πλούτου ανήκει στο 0,7% του πληθυσμού

Η Ρωσία «απειλεί» με υποβρυχιακές αποστολές στις αμερικανικές ακτές