''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Στην άκρη του τούνελ

20160329-1

Στις 31 Μαρτίου κοιμηθήκαμε ραγιάδες, την 1η Απριλίου ξυπνήσαμε Ε.Ο.Κ.Α….

Με τον Λάζαρο Μαύρο

Δημιουργία αγροτικών παραγωγικών συνεταιρισμών εδώ και τώρα!

Του Λευτέρη Χαμπίμπη

Η χώρα μας πριν την ένταξη στην Ε.Ε. είχε θετικό αγροτικό ισοζύγιο.

Κοντά στην απελευθέρωση της Ράκας φτάνουν οι Κούρδοι της Συρίας

Οι δυνάμεις των Κούρδων της Συρίας ετοιμάζονται για τη μάχη της «απελευθέρωσης» της Ράκας,