''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019

Η τηλεόραση αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου

Ο ήρωας του ’21 που έγινε φυλακτό στον λαιμό Αγγλίδων και Γαλλίδων

Σαλβίνι & Λε Πεν νικάνε τους εκλεκτούς της ΕΕ

Οι Χριστιανοί έχουν να δώσουν λόγο κατά την ημέρα της κρίσεως όχι μόνο για τους εαυτούς τους, αλλά και για τα έθνη τα αλλόφυλα και άπιστα, πως δεν κατόρθωσαν να τα επιστρέψουν εις θεογνωσία

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος