''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Εννιά τρόποι να αγαπήσεις

Οι απόντες αξιωματικοί Χριστόδουλος Καραθανάσης, Παναγιώτης Βλαχάκος και Έκτορας Γιαλοψός από το σχολικό εγχειρίδιο ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου

Θέλουν για αρχή την Κρήτη !


Όλα τα οφέλη που προσφέρει η μείωσης κατανάλωσης καφεΐνης

Η Τουρκία θέλει τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας στο Βόρειο Ιράκ