''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Κάθε καλό έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά : 1ον Αργεί να γίνει και 2ον Το πολεμάει ο διάβολος

Απελευθερωτικός Στρατός Τσαμουριάς - δημιούργημα της ΕΥΠ;

Πολυ περίεργο αλβανικό δημοσίευμα

Ουρουγουάη: Η χώρα που οι πολίτες της είναι Ελληνολάτρες – Μια από τις λίγες χώρες που δεν έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως Μακεδονία


Πέντε κανόνες καλής συμπεριφοράς που ξεχάσαμε για πάντα

O πλανήτης οδηγείται σε μία οικονομική καταιγίδα