''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τετάρτη, 1 Νοεμβρίου 2017

Γέρων Παΐσιος - Η βοήθεια των Αγίων

Πως σας οικονομούν οι Άγιοι! Από πόσα βραχυκυκλώματα σας γλυτώνουν!

Τιμὴ σ’ ἐκείνους ὅπου στὴν ζωή των ὥρισαν νὰ φυλάγουν Θερμοπύλες

28η Ὀκτωβρίου 1940 – «Τιμὴ σ’ ἐκείνους ὅπου στὴν ζωή των ὥρισαν νὰ φυλάγουν Θερμοπύλες. Ποτὲ ἀπὸ τὸ χρέος μὴ κινοῦντες» (Κων. Καβάφης).

οιος ο ρόλος της Αλβανίας στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Του Χαράλαμπου Νικολάου 
Ταξίαρχου ε.α., τ. καθηγητή Στρατιωτικής Ιστορίας ΣΣΕ

Οι Έλληνες στη Χειμάρρα ψέλνουν τον Εθνικό Ύμνο μπροστά στα ΜΑΤ του καθεστώτος των καρτέλ (βίντεο)

Μια νέα Αυστροουγγαρία εναντίον της ΕΕ… η Ιστορία επανακάμπτει