''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

Ο Θεός θέλει να δοκιμάζει τα τέκνα Του;

Η οδός του χριστιανού σε γενικές γραμμές είναι τέτοιας λογής.

Γιατί μας άλλαξαν το όνομα; Γιατί λεγόμαστε Greeks και όχι Έλληνες;

Και γιατί η χώρα μας λέγεται Greece και όχι Ελλάδα; Μια μεγάλη, περίπλοκη και κάπως περίεργη ιστορία

Η Νέα Παγκόσμια Τάξη είναι εδώ - Οι Ιλλουμινάτι απέκτησαν δική τους ιστοσελίδα.

Oι Ιλλουμινάτι απέκτησαν ιστοσελίδα και μας απαντούν σε όσα ξέρουμε γι αυτούς!

Ο «ΤΑΦΟΣ» ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΓΙΝΕ Η EL BAB ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης