''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2019

Η Θ.Κοινωνία είναι η κορύφωση μιας ήδη υπάρχουσας σχέσης που χτίζεται κάθε μέρα

Πνευματική Αφύπνιση: η μόνη Οδός Σωτηρίας

Πλούταρχος: "Αυτοί που σταματούν να πολεμούν"

Ο κινεζικός εθνικοσοσιαλισμός

analyst.gr