''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018

Αγαπάτε τους όλους

"Όλα τα έθνη για να προοδεύσουν πρέπει να βαδίζουν εμπρός, πλην του ελληνικού που πρέπει να στραφεί πίσω".

Αυτές οι αρρώστιες προκαλούνται από τους φούρνους μικροκυμάτων

Και ο Σαλβίνι κατά της παγκοσμιοποίησης: «Πατέρας & Μητέρα στις ταυτότητες, όχι Γονέας 1, Γονέας 2» – «Θα προστατεύσω τον θεσμό της οικογένειας»