''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018

Πώς να κάνετε το παιδί σας αισιόδοξο

Γιατί πρέπει να μεγαλώνουμε αισιόδοξα παιδιά;

Ζητά τη συμμετοχή των πολιτών στην Άμυνα της χώρας: Να καλούνται σε εκπαίδευση…

Η Τουρκία έκοψε τα νερά του Ευφράτη προς Συρία στην πιο χαμηλή ροή. Απειλούνται εκατομμύρια άτομα

Εσύ είσαι το πάν μου, κι ας το αρνούμαι