''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 2 Απριλίου 2019

Πως θα γίνουμε πραγματικά αδέλφια; Θέλει δεσμό πνευματικό

Ήταν 1η Απριλίου, της Ε.Ο.Κ.Α. η αρχή…

Θέλουμε Ανάπτυξη; Αφήνουμε τα σάπια και αγοράζουμε Ελληνικά!

Ρωσοκοκκινίζει η Βενεζουέλα παρά τις απειλές των αμερικανών