''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019

Το ότι φορώ το πετραχήλι δεν με κάνει καλύτερό σου

Ο Συμμοριτοπόλεμος ήτο ξενοκίνητος επιβουλή

Καταγγελίες για τον διαγωνισμό έκδοσης των νέων δελτίων ταυτότητας και διαβατηρίων

Κινέζος Ναύαρχος κατά των ΗΠΑ: «Να επιτεθούμε εκεί που φοβούνται»