''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

Αυτά τα «γιατί» πολύ βασανίζουν τον άνθρωπο…


Λέγει ο σοφός Σολομών ότι ο Χριστός «ευρίσκεται τοις μη πειράζουσιν Αυτόν».
Οι «πειράζοντες» τον Θεόν είναι όσοι αμφιβάλλουν, διστάζουν ή και χειρότερα ακόμη, ανθίστανται στην παντοδυναμία Του και πανσοφία Του.

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ;;;

tourkiko-prokseneio
Η διπλωματική αντιστοιχία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σε επίπεδο πρεσβειών και προξενείων είναι η ακόλουθη :

Ο ΒΟΣΠΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ


του Ἀδ. Ἀδαμαντίου, καθηγητή πανεπιστημίου, (1875 -1937)

                   Εἰς τὴν καλυτέραν θέσιν τῆς ῾Ελληνικῆς Μεσογείου ἱδρύθη εἰς τοὺς ἀρχαίους χρόνους ὑπὸ τῶν ῾Ελλήνων μία πόλις, ἡ ὁποία ἀπὸ τότε μέχρι σήμερον ἔγινεν ἀφορμὴ πολλῶν πολέμων. ῾Η πόλις αὐτὴ εἶναι τὸ Βυζάντιον, ἡ κατόπιν ὀνομασθεῖσα Κωνσταντινούπολις.

Τι έγραψε ο τουρκικός Τύπος για την εκλογή τεσσάρων μουσουλμάνων βουλευτών

Τι έγραψε ο τουρκικός Τύπος για την εκλογή τεσσάρων μουσουλμάνων βουλευτών
Πρωτοσέλιδοι τίτλοι «η μειονότητα έγραψε ιστορία», «η μουσουλμανική τουρκική μειονότητα εξέλεξε 4 βουλευτές» και «στο ελληνικό κοινοβούλιο αυξήθηκε ο αριθμός των Τούρκων σε 4», εμφανίζονται από τα ξημερώματα της Δευτέρας σε ιστοσελίδες εφημερίδων και ειδησεογραφικά πρακτορεία της γειτονικής Τουρκίας.

O Συριακός στρατός μπήκε στην αρχαία πόλη της Παλμύρα

Palmyre 
Σύμφωνα με το διαδίκτυο ο συριακός στρατός μπήκε στην αρχαία πόλη της Παλμύρα που ελέγχει το Ισλαμικό Κράτος. Ο συριακός στρατός ελέγχει το αραβικό κάστρο του Fakhr al Dine.