''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2018

Η τελευταία αυθεντική μπακαλοταβέρνα στον Πειραιά

Από τότε που έπεσε η Πόλη, ησύχασαν όλοι…

Το επόμενο κραχ

Του Ρόμπερτ Ράιχ*

Μην συγκρίνετε την ιστορία της ζωής σας με αυτά που βλέπετε στις ταινίες. Είναι γραμμένα από συγγραφείς και η δική σας γράφεται από τον Θεό