''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

Πέσε στα γόνατα και πες τα στον Θεό. Κλάψε και φώναξε

Η Τουρκία ζητά άδεια από τη Λιβύη για έρευνες υδρογονανθράκων


Έρευνα: Ποιες είναι οι αρνητικές συνέπειες της τηλεργασίας για τους γονείς

τηλεργασία

Η Κίνα στέλνει τους Ουιγούρους (που πέρασαν από πρόγραμμα εκπαίδευσης) να εργαστούν σε εργοστάσια