''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2019

Φθόνος και ζήλια καθορίζουν τη συμπεριφορά του 30% των ανθρώπων

Ο εξελληνισμός της Μικράς Ασίας ως τα βυζαντινά χρόνια

Γράφει ο Μάριος Νοβακόπουλος*

Bloomberg: Η Τουρκία είναι η νέα παγκόσμια πυρηνική απειλή

Kίνηση-ματ που αλλάζει τα δεδομένα: Η Μόσχα τοποθέτησε ειδικό sonar που θα παρακολουθεί κάθε κίνηση του Αμερικανικού ναυτικού!

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Μεγαλομάρτυς