''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 12 Αυγούστου 2018

Μόνο εάν γκρεμιστεί εκ βάθρων το υφιστάμενο σύστημα που μας έχει οδηγήσει έως εδώ, υπάρχει κάποια προοπτική για τη χώρα μας

Βασίλης Βιλιάρδος
analyst.gr

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ… Ούτε αυτό, ούτε τίποτα…

11 Αυγούστου 1996 – Οι Τούρκοι ξυλοκοπούν μέχρι θανάτου τον Τάσο Ισαάκ στην περιοχή της νεκρής ζώνης, στη Δερύνεια της επαρχίας Αμμοχώστου

Θα αποφύγει η Τουρκία την διάσπαση; - Άρθρο του Παντελή Σαββίδη

Δεν θα σωθούμε από τα φαρισαϊκά μας έργα, που κρύβουν μέσα άπειρη και άδηλη κενοδοξία

ΕΛΕΓΕ ένας μοναχός: