Ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος (539-602 μ.Χ.) υπήρξε ένας από τους μεγάλους στρατηγούς και στρατιωτικούς μεταρρυθμιστές της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Χάρη στο διάσημο έργο του, το «Στρατηγικόν», γνωρίζουμε σήμερα όχι μόνο για την οργάνωση και τις τακτικές του Βυζαντινού Στρατού αλλά και για τις αντίστοιχες των αντιπάλων του.