''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019

Ένα στυλό από 30 λεπτά, 70 ευρώ! Η γραφειοκρατία του δημοσίου κοστίζει ακριβά

Η εκτέλεση των Μανιατών οπλαρχηγών στο Βεράτιο

«Σφαγή» Ρωσίας-ΝΑΤΟ – Mόσχα: «Αν επιτεθείτε στο Καλίνινγκραντ, καταλαμβάνουμε την Βαλτική εντός 48 ωρών!»

Τώρα δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία όλων των συμβάντων της ζωής μας, αλλά πιο αργά θα τα καταλάβουμε

 Ολα τα συμβάντα της ζωής μας είναι μέρος της παντελώς άγνωστης οικονομίας του Θεού