''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019

Ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός μας εἶναι ὁ ἴδιος μας ὁ ἑαυτός

Ἀρχιμ. Ἀρσένιος Κατερέλος

Το φερέφωνο του Ερντογάν έγραψε: «Μετά τη Συρία έχουν σειρά Αιγαίο και Κύπρος»

Τα 7 χόμπι που θα σας κάνουν πιο έξυπνους ενώ διασκεδάζετε

Κρατικά συνοικέσια για μοναχικές καρδιές στην Ιαπωνία – Μια πρωτοβουλία για το δημογραφικό πρόβλημα