''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2019

Στον επόμενο κόσμο...

Φοβέρο άρθρο του Α.Αποστολόπουλου που αποκαλύπτει γεγονότα και τις επιλογές μας

Απόστολος Αποστολόπουλος

Στράτων Β' ο Σωτήρ, ο τελευταίος ηγεμόνας του Ελληνικού βασιλείου της Ινδίας

"Αξιοποίηση" των δεδομένων της οικιακής χρήσης νερού. Ο μετρητής νερού σας ξέρει πολύ καλά...

Σήμα κινδύνου για την Κωνσταντινούπολη: Απειλείται από μεγάλο σεισμό μετά τις πλημμύρες