''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Το Άγιον Μανδύλιον

Το βυζαντινό αντίγραφο του Αγίου Μανδηλίου στη Γένοβα. Η εικόνα είναι φιλοτεχνημένη τον 11ο αιώνα

Η Ιερά Σινδόνη του Ιησού


Λεπτομέρεια του αναπαριστώμενου κεφαλιού  στο σάβανο του Ιησού. Δεξιά η Ιερά Σινδόνη

Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ζητά απόσυρση υποδημάτων με το σημείο του Σταυρού στο πέλμα.

Ἔκφραση διαμαρτυρίας γιά βεβήλωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ