''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Δευτέρα, 6 Απριλίου 2020

Εμφάνιση του οσίου Νικηφόρου στην Αθωνιάδα και συνομιλία με σπουδαστή!

Ἡ Ἀλβανία δέχτηκε νὰ πάρει μετανάστες ἀπὸ τὴν Τουρκία τοὺς ὁποίους καὶ θὰ φιλοξενήσει στὰ ελληνοαλβανικά σύνορα

To Ὑπουργεῖο Ἀνάπτυξης κάνει καταγραφὴ στὰ ἀποθέματα βασικῶν τροφίμων

Πραξικόπημα στην Βραζιλία. Αναλαμβάνει ο στρατός για να φέρει σκληρά μέτρα λόγω κορονοϊού

Μπολσονάρου

Πείνα στις ΗΠΑ! Ένας στους 8 στις μισές κομητείες της χώρας δεν έχει αρκετό φαγητό (χάρτης)