''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2018

Ο Περιγραφικός Έπαινος κάνει τα παιδιά πιο συνεργάσιμα Descriptive Praise

Τι ήταν ο Ταράξιππος που τόσο έτρεμαν οι αρχαίοι Έλληνες


  Οι πρόγονοί μας είχαν μια λέξη ειδικά αφιερωμένη σε έναν από τους χειρότερους εφιάλτες τους 

Δαπάνες – μαμούθ για τον πυρηνικό εξοπλισμό της Ρωσίας

Η διαφορά μεταξύ της Ορθοδοξίας και των θρησκειών