''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

Κάθε κρυφός και άγνωστος εχθρός είναι πιο επικίνδυνος από τον φανερό και ορατό εχθρό

Οι ονομασίες των ημερών και των μηνών στην Αρχαία Ελλάδα

Τρεις 23χρονοι φοιτητές από τη Θεσσαλονίκη έφτιαξαν συσκευή που πολεμάει τη νόσο του Πάρκινσον

Παγκόσμιος παίκτης η Κίνα με δικό της «Σχέδιο Μάρσαλ»!