''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

Δεν αρκεί το να ελπίζουμε

Τίποτα δεν είναι εύκολο. Τίποτα όμως δεν είναι και αδύνατον

Η πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια στην οικονομία

Το νερό στο οποίο βράζουν τα ζυμαρικά είναι υγρός χρυσός!

Η Ρωσία προστατεύει την Συρία με πολύ ισχυρότερες Δυνάμεις από τα 25 Πολεμικά Πλοία που είναι τώρα εκεί


Andrei Martyanov , R.Insider, 6-9-18

Ανάδειξη: Μιχαήλ Στυλιανού