''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

Ἡ δύναμη τῆς κοινῆς προσευχῆς

«Εάλω η Πόλις»: Άγνωστα περιστατικά από την πολιορκία της Βασιλεύουσας«Εάλω η Πόλις»: Άγνωστα περιστατικά από την πολιορκία της Βασιλεύουσας

Έπεσε πολύ ομίχλη στη ζωή μας και δεν μπορούμε να βρούμε το δρόμο μας

Πρόωρες εκλογές – Τι σημαίνουν για τις σχέσεις της πολιτείας με την Εκκλησία- Ποιες εξελίξεις δρομολογούνται

Πρόωρες εκλογές – Τι σημαίνουν για τις σχέσεις της πολιτείας με την Εκκλησία- Ποιες εξελίξεις δρομολογούνται

Ο Σαλβίνι πανηγυρίζει για τη νίκη με φόντο την εικόνα του Χριστού