''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Τα πιο όμορφα πράγματα στην ζωή δεν μπορούμε να τα δούμε ...αλλά μόνο να τα αισθανθούμε με την καρδιά

Οι μάζες πιο εύκολα πιστεύουν ένα μεγάλο ψέμα παρά ένα μικρό

Η μαζική μεταστροφή του λαού των Ατζάρων στην Ορθοδοξία

Πού βρίσκεται σήμερα το κεφάλι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου;