''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2019

Τους ακόλαστους μπορούν να τους γιατρέψουν οι άνθρωποι, τους πονηρούς οι άγγελοι και τους υπερήφανους μόνο ο Θεός

Η αλαζονεία στην διδασκαλία των Αγ.Πατέρων

Ποτέ μην ξεχνάς τι μας κάνανε...

Υποταγή στη νέα τάξη

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ με ολοκληρωτικό πόλεμο