''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Τίποτε δεν πρέπει να κάνουμε για επίδειξη

Είπε ο αββάς Ησαΐας:

Όταν υψώνεσαι σε μια γενναία πράξη, η ράτσα σου αλάκερη υψώνεται και αντρειεύει (Κατσίφας Κωνσταντίνος)

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

 Αμερικάνικη έρευνα: Η πίστη των Ελλήνων…

Ρωσία: Απαγορεύτηκε το Halloween, ως επιβλαβές για το μυαλό των παιδιών