''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 9 Σεπτεμβρίου 2018

Έρευνα: Θέλετε να ζήσετε περισσότερο; Κλείστε την τηλεόραση

Η προσευχή του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πριν πέσει η Βασιλεύουσα

Οι μέθοδοι και τα σενάρια του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ δημοσιεύονται

Η άνεση των ανθρώπων του Θεού

Βλέπεις κάτι πρόσωπα σφιγμένα. Σαν να ζορίζονται. Σαν να πασχίζουν συνεχώς να αποδείξουν κάτι. Ότι είναι σωστοί, καλοί, ηθικοί, ευπρεπείς, ευσεβείς...