''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019

ΝΣΚ: Νόμιμες οἱ θρησκευτικὲς σφαγὲς ζώων χωρὶς ἀναισθησία στὴν Ἑλλάδα

Κάπως έτσι την πάθαμε και στη Μικρά Ασία

 Την κρίσιμη ώρα θα είμαστε μόνοι μας 

New York Times: απόλυτη νίκη της Τουρκίας στη Συρία


Άγιος Αρτέμιος ο Μεγαλομάρτυρας

20 Οκτωβρίου