''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2019

Ο Θεός πρέπει να είναι το κέντρο της ζωής μας!

Τα Σανιδικά


Δεν υπάρχει τέτοια θλίψη που ο Παντοδύναμος δεν θα μπορούσε να θεραπεύσει

Γιόγκα (Yoga): Η τέχνη για να πεθάνεις

Ιωάννης Μηλιώνης, εκπαιδευτικός, μέλος τής Π.Ε.Γ.

Ανεξαρτητοποιείται η Ουκρανία από την τυραννία των ΗΠΑ. Οι σχέσεις με Ρωσία βελτιώνονται