''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2019

Απειλή για το μνημείο της πίστης μας! Ρωγμές βρέθηκαν στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη

Αλάλια… 60 ελληνικά πλοία νικούν 120 εχθρικά με ένα “μυστικό” όπλο…

Η Huawei αναπτύσσει δικές της τεχνολογικές λύσεις για να αντισταθμίσει τις κυρώσεις

Η Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

arxiki copy