''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020

Ένα κοιμητήριο δεν είναι τόπος όπου τα πτώματα τοποθετούνται, αλλά ένα μέρος όπου περιμένουν την Ανάσταση

Οἱ Ἕλληνες τῆς Β. Ἠπείρου

Ας μιλήσουμε για τα Ηλεκτρικά αυτοκίνητα... γιατί ο ...διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Σε κρίση υστείας οι ΗΠΑ με τον Ρωσοτουρκικό αγωγό