''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου -Πόση δύναμη έχει ο Άγγελος!


H παλιννόστηση στα πάτρια εδάφη

του Παναγιώτη Λιάκου

«Μάθε να προσεύχεσαι» του Αρχιεπισκόπου Anthony Bloom

Η Τεχνολογία τα επόμενα 2 χρόνια...

Τραμπ - Γκορμπατσώφ και η Πτώση της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας

Όλα έχουν ένα τέλος και αυτό ισχύει και για την τελευταία αυτοκρατορία της εποχής μας