''Εἰ ὁ Θεὸς μεθ' ἡμῶν, οὐδεὶς καθ' ἡμῶν.''

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Οι άνθρωποι είναι σαν παράθυρα μέσω των οποίων μπορούμε να δούμε τον Θεό

Τα έθνη που αντιδρούν δέχονται ένα ανηλεή πόλεμο από την Νέα Τάξη. Όσο πιο περήφανο είναι ένα έθνος τόσο πιο λυσσαλέα πολεμείται

Δεν κοιτάζω τι κάνουν οι άλλοι, πιστεύω πως εγώ έχω το μεγάλο χρέος

Σίγουρα έχεις πολλούς για παρέα... φίλους όμως;

OΙ ΗΠΑ αναγνώρισαν την αδυναμία τους να αναχαιτίσουν τα υπερφυσικά όπλα της Ρωσίας

ΗΠΑ: Ανεπαρκής η Πολεμική Αεροπορία σε περίπτωση πολέμου με Κίνα ή Ρωσία